Välkommen till jamstalldhetihogskolan.se, info om vardagen

Blogg om vardagen

Lasermärkning av plast

Lasermärkning fungerar på de flesta plast- och metallföremål. (läs mer om detta här) När det kommer till plast är lasermärkning en utmärkt metod för markering av materialet. Egenskaperna i plaster varierar vilket ofta kräver skräddarsydda märkningsmetoder vilket i sin tur innebär en rad utmaningar för märkning av materialet. Däremot är laser mycket flexibelt för utmaningar som dessa och därför klarar lasern av plastens olika krav.

Lasermärkning blir en allt mer populär metod då efterfrågan och kraven på permanent märkning och spårbarhet ökar. Metoden är beröringsfri och mycket miljövänlig då den inte kräver lösningsmedel, färg eller syror.

Det finns olika metoder som kan tillämpas vid lasermärkning. Att ändra färgen genom pigmentförändring är en teknik som används på många olika plastmaterial. Ett annat sätt att använda lasermärkning är att avlägsna ett eller flera ytskikt och därefter visa färgen på det underliggande materialet.

Hur lasermärkning av plast går till

Lasermärkning av plast kan tillämpas vid bland annat märkning av streckkoder, logotyper och serienummer. Metoden ger en permanent och hållbar märkning.

När man märker plast med hjälp av laser går det till på så sätt att laserstrålen absorberas av materialet. Absorption, transmission och diffus reflektion spelar en stor roll när det kommer till bearbetning av plast. Plaster har en makromolekylär struktur vilken vanligtvis absorberar det ultravioletta och fjärran infraröda området. När plasten innehåller tillsatsämnen som sot eller färgämnen sker absorptionen i varierande våglängdsområden. Då laser finns i olika våglängder kan dessa anpassas utefter det aktuella materialet. Resultatet har ofta olika kvalitet och baseras ofta på plasten i fråga, additiv och vilken laservåglängd som används.

Lasermärkning av plastkomponenter är dessutom, i jämförelse med andra märkningsmetoder, en miljövänlig metod då det inte kräver några mallar eller förbrukningsmaterial som till exempel bläck.